Hydroizolacje

PromaHydroflex Dach

Płynna, elastyczna izolacja polimerowa nie zawierająca bitumów, do uszczelniania powierzchni dachowych

Opis produktu:
Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, bezrozpuszczalnikowa „płynna folia”, opcjonalnie z dodatkiem substancji uniepalniających (materiał samogasnący). Zapewnia długotrwałą ochronę i estetyczny wygląd powierzchni dachowych. Nie zawiera dodatków bitumicznych.

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania wierzchniej, wodoszczelnej powłoki renowacyjnej i ochronnej pokryć dachowych z materiałów bitumicznych, blachy, płyt azbestocementowych (eternitowych), dachówek betonowych i ceramicznych;
 • Do wykonywania nowych, bezspoinowych pokryć dachowych na podłożach mineralnych;
 • Do wykonywania odbijających promienie słoneczne powłok ochronnych i dekoracyjnych w systemie tzw. „zimnych dachów” (jako materiał obniżający temperaturę pokryć dachowych);
 • Do wykonywania warstwy ochronnej na poliuretanowych pianach izolacyjnych w systemach docieplania dachów metodami natryskowymi;
 • Do stosowania na dachach o dowolnym nachyleniu, także na powierzchniach pionowych;

  Nie stosować w obszarach długotrwałych zastoin wody opadowej!

 Właściwości:

 • Powłoka bezspoinowa, odporna na wpływy atmosferyczne, promieniowanie UV, agresywne gazy przemysłowe oraz kwasy i alkalia występujące w wodach opadowych;
 • Elastyczna także w niskich temperaturach, mostkująca rysy i pęknięcia podłoża, szczególnie po zastosowaniu wkładki PromaHydroflex Dach Geo;
 • W kolorze białym odbija do 70 % promieni słonecznych, co znacznie obniża temperaturę pokrycia dachowego i naprężenia termiczne konstrukcji dachowej oraz podnosi komfort użytkowania pomieszczeń znajdujących się na ostatniej kondygnacji.

Kolor:
Biały. Na zamówienie możliwe barwienie.

Opakowanie:
22kg
Zużycie:
Ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
 • Sposób aplikacji:
  nastrysk
  pędzel
  wałek
 • Zastosowanie:
  wewnatrz i na zewnątrz
 • Właściwości i wymagania:
  chronić twarz i oczy
  zabezpieczyć okna
  wymieszać przed użyciem
  narzędzia myć wodą