Przedstawiciele w terenie

REGION PÓŁNOCY

-M.Maciejewski
tel. GSM 603 989 311

REGION WSCHODNI

-M.Głowiś
tel. GSM 532 393 665

REGION POŁUDNIOWY

-M.Głowiś
tel. GSM 532 393 665

REGION CENTRALNY

-K.Orliński
tel. GSM 690 020 309
-J.Zawadzka
tel. GSM 605 543 299

REGION POŁ.-ZACH.

-M.Maciejewski
tel. GSM 603 989 311

REGION ZACHODNI

-M.Maciejewski
tel. GSM 603 989 311

DORADCA TECHNICZNY

-A.Jędrzejewski
tel. GSM 607 643 303

DZIAŁ OBSŁ.KLIENTA

M.Świątek
tel. GSM 609 099 093