Produkty do dociepleń

Produkty do dociepleń

PromaFix

Masa klejowa dla systemów dociepleń (np. PROTERM S i PROTERM W)

Proma Lit

Cienkowarstwowy tynk strukturalny - mineralny lekki

PromaTerm Klima W i H

Masa klejowo-szpachlowa dla systemów dociepleń (np. PROTERM S i PROTERM W)

PromaTerm W i H

Masa klejowo-szpachlowa dla systemów dociepleń (np. PROTERM S i PROTERM W)