Zaprawy budowlane

PromaTynk LP Reno P

Zaprawa tynkarska (podkładowy tynk renowacyjny R) wg normy EN 998-1 i wytycznych instrukcji WTA

Opis produktu:
Fabrycznie przygotowana, sucha, lekka zaprawa mineralna na spoiwach hydraulicznych (cement i wapno), zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe oraz dodatki ulepszające, napowietrzające i poprawiające obróbkę.

Przeznaczenie:

 • Do tynkowania murów o dużej wilgotności oraz wysokim zasoleniu – jako podkładowa warstwa narzutu w systemie wielowarstwowych tynków renowacyjnych;
 • Szczególnie polecany w strefach cokołowych na zewnątrz obiektów;
 • Do aplikacji na wewnętrznej stronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic.

Właściwości:

 • Niski skurcz, wysoka paroprzepuszczalność oraz duża zawartość porów umożliwiające wolne od szkód wysychanie oraz magazynowanie soli przenikających z podłoża;
 • Odporny na mróz i inne wpływy atmosferyczne, niepalny;
 • O dużej przyczepności, odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, niepodatny na odparzanie;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu;
 • Tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię;
 • Lekko poprawiający izolacyjność termiczną, zmniejszający zakres kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej.
Opakowanie:
25kg
Zużycie:
Ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
 • Sposób aplikacji:
  paca
 • Zastosowanie:
  wewnatrz i na zewnątrz
 • Właściwości i wymagania:
  chronić twarz i oczy
  zabezpieczyć okna
  wymieszać przed użyciem
  rozcieńczać wodą
  narzędzia myć wodą