Systemy dociepleń

Systemy dociepleń

  1  Mocowanie

PromaFix - masa klejowa dla systemów dociepleń.

Opis produktu:
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe i kalcytowe oraz dodatki ulepszające.
Przeznaczenie:
Do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej do podłoży mineralnych.
Właściwości:
- Odporna na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna;
- O dużej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności do typowych podłoży mineralnych, odporności na skurcz i odparzanie;
- O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania.

lub

PromaTerm - masa klejowo-szpachlowa dla systemów dociepleń.

Opis produktu:
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien polipropylenowych.
Przeznaczenie:
- Do przyklejania płyt izolacyjnych za styropianu i wełny mineralnej do podłoży mineralnych, malowanych i problematycznych;
- Do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń ze styropianem i wełną mineralną;
- Do wyrównujących wyszpachlowań miejscowych i całopowierzchniowych (także z wkładką zbrojącą z siatki) w systemach renowacji tynków.
Właściwości:
- Odporna na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna;
- O dużej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności do praktycznie wszystkich typowych podłoży, odporności na skurcz i odparzanie;
- O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa do szpachlowania, możliwa do filcowania i szlifowania;
- Tworząca po stwardnieniu chropowatą powierzchnię, zapewniającą bez dodatkowych zabiegów zwiększoną przyczepność kolejnych powłok.

 

Kołki kotwiące, według projektu technicznego ocieplenia, o średnicy kołnierza min. 60 mm. Zalecane do stosowania wraz z nakładką termochronną.

 

 2  Izolacja termiczna:

  • PROTERM S - system na styropianie
  • PROTERM S KLIMA - system na styropianie perforowanym - płyty styropianowe typu "Klima"
  • PROTERM W - system na wełnie mineralnej


 3  Warstwa zbrojona

PromaTerm H (szara) lub PromaTerm W (biała), zaprawa klejowo-szpachlowa. Odporna na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna. O dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie. O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa do szpachlowania, filcowania i szlifowania. Tworząca chropowatą powierzchnię, zapewniającą bez kolejnych zabiegów zwiększoną przyczepność powłok wierzchnich.

Proterm 1, siatka zbrojąca o oczku powyżej 4x4 mm, z włókien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2. Alkaliodporna (w otuleniu ochronnym z tworzywa sztucznego).
 

 4  Wyprawy tynkarskie

PromaLit - mineralny, cienkowarstwowy, lekki tynk strukturalny.

Opis produktu:
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa marmurowe i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien celulozowych.
Przeznaczenie:
- Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach ściennych i sufitowych wewnątrz i na zewnątrz budynków;
- Do wykoywania wierzchnich wypraw systemów ociepleń ze styropianem i wełną mineralną.
Właściwości:
- Odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowany, mrozoodporny, wysoce przepuszczalny, niepalny;
- O dużej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności oraz odporności na skurcz i odparzenie;
- O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu i tworzeniu struktury;
- Tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

O różnych fakturach, kolorach i uziarnieniu 1,5; 2 i 3 mm.

 

PromaPrim - wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy podkład mineralny zwiększający przyczepność typowego podłoża budowlanego. Produkt może być barwiony w komputerowym systemie barwienia PromaColor.
Zaleca się zastosowanie produktu przed nałożeniem niżej wymienionych tynków.

 

PromaCryl -  akrylowa, cienkowarstwowa masa dekoracyjna.

Opis produktu:
Gotowa do użycia zaprawa na spoiwie akrylowym, tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię, zawierająca kruszywa marmurowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie mikrowłóknami celulozowymi. Tynk produkowany według nowatorskiej, bezodpadowej technologii PromaMix.
Przeznaczenie:
Do wykonywania dekoracyjnych wypraw strukturalnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także systemów ociepleń ze styropianem.
Właściwości:
- O dużej wytrzymałości, przyczepności, odporności na wpływy atmosferyczne, skurcz i odparzanie;
- Mrozoodporna, hydrofobizowana, paroprzepuszczalna.
Barwienie:
W systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla tynków akrylowych.

 

PromaSilon - silikonowy - cienkowarstwowy tynk strukturalny.

Opis produktu:
Gotowa do użycia zaprawa na spoiwie z żywic silikonowych i akrylowych z dodatkiem silikonów i środków hydrofobowych. Zawierająca naturalne kruszywo marmurowe, dodatki ulepszające i wewnętrzne zbrojenie z mikrowłókien. Tynk produkowany według nowatorskiej, bezodpadowej technologii PromaMix.
Przeznaczenie:
Do wykonywania dekoracyjnych wypraw strukturalnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także systemów ociepleń.
Właściwości:
- Odporny na wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalny, bio i hydrofobowy (dzięki dodatkom biocydów powłokowych uodporniony na powstawanie alg i gdzybów);
- O dużej wytrzymałości mechanicznej i przyczepności;
- Łatwy w nakładaniu.
Barwienie:
W systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla tynków silikonowych.

 

PromaSil - silikatowa, cienkowarstwowa masa dekoracyjna.

Opis produktu:
Gotowa do użycia zaprawa na spoiwie krzemianowym (silikatowym), tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię, zawierająca kruszywa marmurowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie mikrowłóknami celulozowymi.Tynk produkowany według nowatorskiej, bezodpadowej technologii PromaMix.
Przeznaczenie:
Do wykonywania dekoracyjnych wypraw strukturalnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także systemów ociepleń ze styropianem i wełną mineralną.
Właściwości:
- O dużej wytrzymałości, przyczepności, odporności na wpływy atmosferyczne, skurcz i odparzanie;
- Mrozoodporna, hydrofobizowana, wysoce paroprzepuszczalna.
Barwienie:
W systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla tynków krzemianowych.

 

Farby elewacyjne

PromaSilat - silikatowa farba elewacyjna.

Opis produktu:
Gotowa do użycia farba na spoiwie z potasowego szkła wodnego z dodatkiem stabilizatorów organicznych, zawierająca wypełniacze z kruszyw naturalnych, biel tytanową oraz dodatki ulepszające.
Przeznaczenie:
- Do wykonywania dekoracynych barwnych wymalowań powierzchni ściennych i sufitowych na zewnątrz budynków;
- Do wymalowań mineralnych i silikatowych cienkowarstwowych tynków strukturalnych na powierzchniach systemów dociepleń z dowolnym rodzajem izolacji;
- Do wymalowań egalizujących (wyrównujących kolorystykę) tynków mineralnych i silikatowych barwionych w masie;
- Do wymalowań powierzchni tynków renowacyjnych.
Właściwości:
- Odporna na niekorzystne wpływy atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce paraprzepuszczalna;
- O niskich naprężeniach wewnętrznych i dużej sile krycia;
- Łatwa w makładaniu (długi czas otwarty i brak tendencji do spływania);
- Przyjazna dla środowiska naturalnego, o neutralnym zapachu;
- Przystosowana do barwienia w systemie komputerowym.
Kolory:
Biały oraz barwiony w systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla farb silikatowych.

 

PromaSilcon - silikonowa farba elewacyjna.

Opis produktu:
Wysokiej jakości farba fasadowa, o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej, bardzo dobrze chroniąca podłoża przed opadami, z zawartością żywic silikonowych.
Przeznaczenie:
Do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub strukturalnych. Specjalna nowoczesna receptura umożliwia osiągnięcie takich parametrów powłoki malarskiej, które zagwarantują wysoki poziom ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i CO2.
Właściwości:
- O wysokiej dyfuzyjności;
- Hydrofobowa;
- O wysokiej sile krycia;
- Odporna na działanie agresywnych czynników atmosferycznych;
- Łatwa w obróbce i nakładaniu;
- Ekologiczna;
- O neutralnych zapachu;
- Z dodatkami o właściwościach grzybobójczych i przeciw rozwojowi alg;
Kolory:
Biały oraz barwiony w systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla farb silikonowych.

 

PromaSilox - siloksanowa farba elewacyjna.

Opis produktu:
Gotowa do użycia farba na spoiwie z wodnych dyspersji akrylowych z dodatkiem siloksanów, zawierająca wypełniacze z kruszyw naturalnych, biel tytanową oraz dodatki ulepszające.
Przeznaczenie:
- Do wykonywania dekoracyjnych barwnych wymalowań powierzchni ściennych i sufitowych większości typowych podłoży na zewnątrz budynków;
- Do wymalowań dowolnych cienkowarstwowych tynków strukturalnych na powierzchniach systemów dociepleń z każdym rodzajem izolacji;
- Do zachowujących lub wygładzających strukturę podłoża wymalowań renowacyjnych istniejścych, nośnych powłok malarskich i dekoracyjnych.
Właściwości:
- Odporna na niekorzystne wpływy atmosferyczne, alkalia, hydrofobowa wysoce paroprzepuszczalna;
- O dużej sile krycia, także krawędzi wypukłości, odporna na szorowanie;
- Łatwa w nakładaniu (długi czas otwarty i brak tendencji do spływania);
- Przyjazna dla środowiska naturalnego, wodorozcieńczalna, o słabym zapachu;
Kolory:
Biały oraz barwiony w systemie komputerowym PromaColor wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla wyrobów dyspersyjnych.