Technika silosowa SILOMIX

Technika silosowa SILOMIX

Technika silosowa SILOMIX

SILOMIX jest zestawem składającym się z silosu i mieszarki przepływowej przeznaczonej do urabiania dowolnego materiału sypkiego z wodą przy zachowaniu stabilnej proporcji wsadu i wody. Zarówno silos jak i mieszarka, mają certyfikat bezpieczeństwa B.

Zestaw ten umożliwia zastąpienie dotychczas stosowanych w budownictwie urządzeń mieszających, tj. betoniarki i mieszadła ręcznego oraz wyeliminowanie magazynu pośredniego, niezbędnego przy prowadzeniu prac metodami tradycyjnymi. Jest to jego dodatkowym atutem, zwłaszcza na budowach o niewielkim zapleczu.


Zestaw silos + mieszarka jest gotowy do wydania potrzebnej w danym momencie ilości precyzyjnie wyrobionego materiału za naciśnięciem przysłowiowego "guzika".

Ponadto, wykonywanie prac budowlanych przy zastosowaniu systemu SILOMIX ma walory ekologiczne i estetyczne. Eliminuje zanieczyszczenia spowodowane zasypywaniem materiałów sypkich do urządzeń mieszających oraz usuwaniem opakowań jednorazowych, takich jak: worki, kubły, itp. Rozwiązuje problem niewykorzystanych i już niepotrzebnych materiałów. Umożliwia także zachowanie porządku na budowie, co ma szczególne znaczenie podczas prac prowadzonych na terenach miejskich, w strefach gęstej zabudowy.


Technika silosowa stosowana jest od dawna, ale głównie w formie wielkotonażowej - na dużych budowach. Odbiorca musi zamówić tyle materiału, ile mieści się w silosie. Rozmiary i objętość dotychczas używanych silosów wymaga specjalnie dostosowanych środków transportu.


SILOMIX daje klientowi możliwość zakupu takiej ilości materiałów, jaka w danym momencie go interesuje, a następnie korekty zamówień w zależności od pojawiających się potrzeb. Może też przedstawić naszej firmie własny harmonogram dostaw. Jesteśmy w stanie sprostać różnym oczekiwaniom. System dostaw materiałów oraz niewielkie rozmiary przenośnych silosów ułatwiają wykorzystywanie ich na małych budowach, m.in. domków jednorodzinnych.


Transport silosów oraz dostawy materiałów odbywają się standardowymi samochodami ciężarowymi wyposażonymi w dźwigi typu HDS.

Materiały sypkie dostarczamy w big-bagach - opakowaniach wielokrotnego użytku. Są to worki z tworzywa sztucznego zaopatrzone w zawory wsypowe umożliwiające ich wielokrotne napełnianie oraz wyloty rurowe zapewniające bezpyłowe zasypywanie materiałów do silosów. Obecnie nie wszyscy jeszcze producenci gotowych materiałów sypkich oferują swój produkt w opakowaniach typu big-bag. Jest ich jednak coraz więcej, co z punktu widzenia usługi SILOMIX, jest rozwojowym udogodnieniem.

Zestaw silos i mieszarka pozostają na budowie tak długo, jak są na niej niezbędne, a poszczególne materiały dostarczane są w miarę pojawiających się potrzeb.


Korzyści dla wykonawcy:

 • zastąpienie czasochłonnych prac przeładunkowych, absorbujących czas wykwalifikowanych pracowników, specjalistycznym transportem i rozładunkiem wykonywanym przez dostawcę,
 • zastąpienie magazynu pośredniego na budowie zajmującym mało miejsca przenośnym silosem, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych,
 • wyeliminowanie ręcznej pracy robotników używających mieszadeł obrotowych przez wydajną mieszarkę przepływową,
 • automatyczne, precyzyjne dozowanie wody w mieszarce oraz dokładne i szybkie wyrabianie materiału bez zapylenia i rozkurzu,
 • maksymalna niezawodność sprzętu,
 • możliwość dostawy materiałów poza godzinami pracy, a nawet w nocy,
 • unikanie strat materiału z uszkodzonych lub "zagubionych" opakowań jednorazowych,
 • wyeliminowanie odpadów po zużytych opakowaniach,
 • możliwość przedstawienia się inwestorowi jako poważny partner, który stosuje w praktyce najnowsze rozwiązania techniczne.


Korzyści dla inwestora:

 • szansa na uzyskanie wczesnej oceny partnera - wykonawcy zgodnie z zasadą, "poznaj majstra po narzędziach",
 • możliwość ograniczenia wielkości zaplecza budowy,
 • posiadanie gwarancji dobrej jakości materiałów używanych na placu budowy,
 • uzyskanie pewności współpracy z profesjonalnym partnerem, doceniającym zdobycze współczesnej techniki budowlanej.