Hydroizolacje

PromaHydroflex D1

Jednoskładnikowa, elastyczna, uszczelniająca zaprawa cementowo-żywiczna

Opis produktu:
Mineralna, hydraulicznie wiążąca zaprawa w postaci suchej, gotowej do zarobienia wodą, na spoiwie z cementu portlandzkiego i redyspergowalnych żywic syntetycznych, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

Do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej:

 • stóp, ław, płyt, ścian cokołowych i in. konstrukcji fundamentowych;
 • pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych, także z ogrzewaniem podłogowym;
 • systemów posadzkowych i okładzinowych pod ceramiką na kleju klasy C2 wg EN 12004 np. na tarasach, loggiach i balkonach;
 • j.w. w systemach okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę i inne ciecze (po sprawdzeniu przydatności);
 • jako wtórna izolacja wewnętrzna typu wannowego.

 Właściwości:

 • Elastyczna o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania;
 • Odporna na cykle zamrażania, UV i inne wpływy atmosferyczne;
 • Tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.
Opakowanie:
20kg
Zużycie:
Ok. 1,5 kg/m2 (suchej masy) na 1 mm grubości suchej warstwy.
 • Sposób aplikacji:
  paca
  pędzel
 • Zastosowanie:
  wewnatrz i na zewnątrz
 • Właściwości i wymagania:
  chronić twarz i oczy
  zabezpieczyć okna
  wymieszać przed użyciem
  narzędzia myć wodą