Nazwa obiektu:
Powierzchnia elewacji:
m2
Grubość styropianu:
cm
Czy styropian perforowany?
Klej do przyklejania styropianu
Kołki
Rodzaj siatki zbrojącej
Klej do zatapiania siatki
Rodzaj tynku
Podkład tynkarski
Farba