HYDROIZOLACJE

 NOWOŚĆ !!!

Karta techniczna

PromaHydroflex D1
Hydroizolacyjna zaprawa cementowo-żywiczna, jednokomponentowa.

Opis produktu:
Mineralna, hydraulicznie wiążąca gotowa mieszanka suchego proszku do zarobienia wodą do konsystencji zaprawy lub szlamu,
na spoiwie z cementu portlandzkiego i żywic syntetycznych, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych
kruszyw kwarcowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, poziomych i pionowych warstw uszczelniających w strefie podziemnej i nadziemnej;
 • Do pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych,gospodarczych i mieszkalnych;
 • Do zespolonych systemów posadzkowych i okładzinowych na tarasach loggiach i balkonach;
 • Do systemów okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę..

 Właściwości:

 • wodoszczelna i elastyczna,
 • odporna na skurcz i odparzanie,
 • o dużej przyczepności,
 • na podłoża pionowe i poziome,
 • na balkony, tarasy i do basenów.


 

NOWOŚĆ !!!

 Karta techniczna

PromaHydroflex D2
Hydroizolacyjna zaprawa cementowo-żywiczna, dwukomponentowa.

Opis produktu:
Hydraulicznie wiążąca masa uszczelniająca, powstająca przez zmieszanie do konsystencji zaprawy lub szlamu komponentu
A: suchego proszku zawierającego spoiwo z cementu portlandzkiego, dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych z komponentem B: wodną dyspersją żywic syntetycznych. Komponenty A + B mieszać w proporcji ok. 3 : 1.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (także przy naporze odrywającym), poziomych i pionowych elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do 0,8 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej;
 • Do pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych, także z ogrzewaniem podłogowym;
 • Do zespolonych systemów posadzkowych i okładzinowych na tarasach loggiach i balkonach;
 • Do systemów okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę.

 Właściwości:

 • wodoszczelna i elastyczna,
 • mostkująca rysy,
 • odporna na skurcz i odparzanie,
 • o dużej przyczepności,
 • na podłoża pionowe i poziome,
 • do basenów, na tarasy i balkony.


 

 

NOWOŚĆ !!!

 Karta techniczna

PromaHydroflex F
Gotowa do użycia, uszczelniająca „folia w płynie” do wnętrz i na zewnątrz.

Opis produktu:
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia masa o konsystencji gęstej, tiksotropowej cieczy. Na spoiwie z wodnej dyspersji polimerów syntetycznych, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze z kruszyw naturalnych, wiążąca fizycznie poprzez wysychanie.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

Do wykonywania przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających typu lekkiego, również z wkładkami wspomagającymi, pod okładziny ceramiczne:

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych budynków przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych;
 • na podłożach wrażliwych na wilgoć, jak np.: gipsowe elementy murowe i tynki, płyty kartonowo-gipsowe, drewnopochodne itp.;
 • na tarasach, balkonach, schodach wejściowych;
 • także w systemach ogrzewania podłogowego;

 Właściwości:

 • O dużej przyczepności i elastyczności oraz odpowiedniej wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym, łatwości nanoszenia, penetrowania otwartych porów i braku tendencji do spływania;
 • Odporna na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne;
 • Tworząca po stwardnieniu jednolitą powierzchnię.