Materiały podkładowe i gruntujące

Materiały podkładowe i gruntujące

PromaPrim Plus

Uniwersalny podkład tynkarski pod cienkowarstwowe wyprawy dekoracyjne

Lateksowy podkład malarski

Wewnętrzna akrylowa farba podkładowa

PromaStyk

Szorstki podkład przyczepnościowy z dodatkiem kwarcu – na zwarte, gładkie podłoża

PromaGrunt K

Wodorozcieńczalny, skoncentrowany środek gruntujący do podłoży mineralnych

PromaGrunt Nano

Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący

PromaGrunt

Wodorozcieńczalny środek gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych