Materiały podkładowe i gruntujące

Karta techniczna

 

PromaPrim PLUS

Uniwersalny podkład tynkarski pod cienkowarstwowe tynki strukturalne

Opis produktu:
Gotowy do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, pigmentowany podkład o charakterze i konsystencji farby, produkowany na spoiwie z wodnych dyspersji żywic syntetycznych, zawierający wśród wypełniaczy m.in. domieszkę piasku kwarcowego.

Przeznaczenie:

 • Do zwiększania przyczepności wszelkich cienkowarstwowych tynków strukturalnych i materiałów dekoracyjnych do typowych podłoży budowl.;
 • Do wydłużania „czasu otwartego” pracy nad materiałami pokrywającymi oraz do zmniejszania (oszczędzania) ich zużycia jednostkowego;
 • Do ujednolicania kolorystyki podłoży pod materiały cechujące się możliwością tworzenia niejednorodnych prześwitów;
 • W szczególności do stosowania w ww. celach na powierzchni warstw zbrojonych systemów dociepleń, a także do ich czasowego zabezpieczania na okres zimy.

Właściwości:

 • Odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowany, mrozoodporny, paroprzepuszczalny;
 • O właściwej wytrzymałości mechanicznej, dużej przyczepności do typowych podłoży budowlanych, odporności na skurcz i odparzanie;
 • Łatwy w obróbce, o długim czasie otwartym i braku tendencji do spływania;
 • Tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię;
 • Przystosowany do barwienia w systemie komputerowym.

Kolory:
Biały lub barwiony fabrycznie.
Możliwe barwienie w systemach komputerowych lub ręcznie – kolorantami przeznaczonymi dla materiałów dyspersyjnych.

   

 

Karta techniczna

 

 

 

PromaStyk

Szorstki podkład przyczepnościowy z dodatkiem kwarcu – na zwarte, gładkie podłoża

Opis produktu:
Gotowa do stosowania mieszanina składająca się ze spoiwa z wysokiej jakości wodnych dyspersji żywic styrenowo-akrylowych, dodatków ulepszających i selekcjonowanych frakcji kwarcowych, o lekkim zabarwieniu w celu ułatwienia kontroli nad równomiernym nakładaniem.

Przeznaczenie:
 • Do stosowania wewnątrz budynków w celu zwiększenia przyczepności powłok szpachlowych, tynkarskich i wylewek do słabo chłonnych i niechłonnych podłoży budowlanych;
 • Szczególnie przydatny jako podkład pod wyprawy na ściennych i sufitowych powierzchniach o wysokiej szczelności jak np. wibrowanych prefabrykatach żelbetowych, konstrukcjach „na mokro” w gładkim deskowaniu lub na podłożach szkliwionych (istniejących okładzinach ceramicznych).

Właściwości:

 • O właściwej wytrzymałości mechanicznej, dużej przyczepności do podłoży, odporny na skurcz i odparzanie, paroprzepuszczalny;
 • Łatwy w obróbce, o długim czasie otwartym i braku tendencji do spływania;
 • Tworzący dobrze przyczepną, szorstką warstwę zwiększającą adhezję do podłoża.

Kolory:
Czerwonawy.

 

 

Karta techniczna

 

 

 

 

 

 

 

PromaSol

 • Krzemianowy koncentrat gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych
 • Rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych stabilizowanych organicznie
Przeznaczenie:

1. Do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych zawierających kruszywo kwarcowe. W szczególności do podłoży z betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej i in., zapraw cementowych i cementowo-wapiennych (w tym tynków) i innych materiałów porowatych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wymagających gruntowania w celu:

 • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału;
 • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża;
 • wzmocnienia wytrzymałości powierzchni;
 • usunięcia pylenia i osypywania się (piaszczenia, kredowania) powierzchni;
 • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

 

2. Do rozcieńczania konsystencji farb i tynków silikatowych (np. Proma Silat i PromaSil).

Opis produktu:

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy koncentrat oparty na bazie wysokiej jakości krzemianowego szkła wodnego stabilizowanego dyspersją styrenowo-akrylową. Wnikający do wnętrza porów w materiałach, reagujący chemicznie
z wypełniaczami kwarcowymi.

Właściwości:

 • Łatwy w nakładaniu;
 • Dobrze penetrujący;
 • Wydajny.

Kolory:
transparentno-biały.

 

 

 

Karta techniczna

PromaGrunt

Wodorozcieńczalny środek gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych

Opis produktu:
Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy impregnat oparty na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Wnikający do wnętrza porów w materiałach i po odparowaniu wody osadzający na powierzchni ich ścianek suchą pozostałość.

Przeznaczenie:
Do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. W szczególności do podłoży wykonanych z gipsu, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, gazobetonu, cegły, a także chłonących tynków i innych materiałów porowatych wykazujących potrzebę gruntowania w celu:

 • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału;
 • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża;
 • lekkiego wzmocnienia wytrzymałości powierzchni;
 • usunięcia zjawisk pylenia i osypywania się (piaszczenia, kredowania) powierzchni;
 • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Właściwości:

 • Łatwy w nakładaniu;
 • Dobrze penetrujący;
 • Ekologiczny.

Kolory:
bezbarwny.

  

  Karta techniczna

 

 

 

PromaGrunt K

 

Wodorozcieńczalny, lekko skoncentrowany środek gruntujący do podłoży mineralnych

Opis produktu:
Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, akrylowy impregnat o działaniu hydrofobizującym i wzmacniającym. Dzięki zawartości w swoim składzie żywic średniocząsteczkowych po naniesieniu penetruje gruntowane podłoże.
Po wyschnięciu tworzy jednolitą, hydrofobową powierzchnię, gotową do dalszej obróbki.

Przeznaczenie:
Do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. W szczególności do podłoży wykonanych z betonu, gazobetonu, cegły, chłonących tynków, a po dokonaniu próby także gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów porowatych wykazujących potrzebę gruntowania w celu:

 • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału;
 • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża;
 • lekkiego wzmocnienia wytrzymałości powierzchni;
 • usunięcia zjawisk pylenia i osypywania się (piaszczenia, kredowania) powierzchni;
 • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Właściwości:

 • Łatwy w nakładaniu;
 • Dobrze penetrujący;
 • Ekologiczny.

Kolory:
bezbarwny.

Uwaga:
Nie używać materiału do gruntowania podłoży pod wyroby silikatowe! Nie mieszać z gruntami innych producentów!

 

 

  Karta techniczna

 

 

 

 

PromaGrunt NANO

Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący

Opis produktu:
Bezemisyjny, bezrozpuszczalnikowy, głęboko wnikający środek gruntujący, na bazie nanoemulsji akrylowej, o nikłym zapachu, do impregnacji powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat zawiera nanocząsteczki, które dzięki swym niewielkim rozmiarom mogą wnikać głębiej w gruntowane podłoże, a także mogą penetrować podłoża o minimalnych rozmiarach porów (np. gładzie gipsowe powierzchniowo zagęszczone pozostałościami po szlifowaniu, kamienie
naturalne itp.). Tak powstała nanostruktura wzmacnia podłoże w warstwie podpowierzchniowej i powierzchniowej przy jednoczesnej regulacji gospodarki wodnej tych warstw. Zagruntowana materiałem PromaGrunt NANO powierzchnia staje się
bardziej zwarta, jednolita i odporna na odspajanie, co pozwala na łatwiejsze i efektywne stosowanie wypraw wierzchnich oraz np. obniżenie ich zużycia.

Przeznaczenie:

 • PromaGrunt NANO przeznaczony jest do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem wyprawami cementowymi, cementowo-wapiennymi, gipsowymi, wylewaniem posadzek, malowaniem i mocowaniem płyt izolacji termicznej.
 • Nadaje się do stosowania na wszelkiego rodzaju podłoża takie jak: tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe.
 • Jest szczególnie przydatny w technikach konserwatorskich w tym np. do impregnacji przeciwwilgociowej naturalnych materiałów kamiennych.

Właściwości:

 • Łatwy w nakładaniu;
 • Dobrze penetrujący;
 • Ekologiczny.

Kolory:
bezbarwny.

Uwaga:
Nie używać materiału do gruntowania podłoży pod wyroby silikatowe! Nie mieszać z gruntami innych producentów!

 

 

NOWOŚĆ!!!

Karta techniczna

Akrylowy Podkład Malarski

Wewnętrzna farba podkładowa

Opis produktu:
Wodorozcieńczalny podkład malarski do malowania typowych wewnętrznych podłoży budowlanych ścian i sufitów, wyrównujący ich wodochłonność i różnice w odcieniach.

Przeznaczenie:

 • Jako pierwsza warstwa na niejednakowo chłonnych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych i tynków
  o niejednorodnej fakturze oraz np. tapet papierowych.

Właściwości:

 • Czas schnięcia ok. 2 godzin;
 • Wydajność do 12 m2/ 1l.

Kolory:
Biały.