Zaprawy budowlane

Karta techniczna

 

 

 

PromaTynk LP

Zaprawa tynkarska lekka (LW) wg PN-EN 998-1:2004

Opis produktu:
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe, lekkie wypełniacze, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien celulozowych.

Przeznaczenie:

 • Lekki, mineralny tynk podkładowy do wykonywania narzutów na powierzchniach ściennych i sufitowych wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 • Zalecany szczególnie do wykonywania wypraw na podłożach z lekkich porowatych lub otworowych, małowymiarowych elementów murowych o wysokiej izolacyjności termicznej.

Właściwości:

 • Odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowany, mrozoodporny, wysoce paraprzepuszczalny, niepalny;
 • O dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu;
 • Tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

 

 

 

Karta techniczna

 

 

 

PromaTynk TM

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) wg PN-EN 998-1:2004;
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia wg PN-EN 998-2:2004

Opis produktu:
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe, wypełniacze i dodatki ulepszające.

Przeznaczenie:

 • Mineralny, cementowy tynk do wykonywania narzutów na powierzchniach ściennych i sufitowych wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 • Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia do konstrukcji murowych zbrojonych i niezbrojonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków w części nadziemnej i podziemnej.

Właściwości:

 • Odporna na wpływy atmosferyczne, mrozoodporna, niepalna;
 • O dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzenie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa w nanoszeniu;
 • Tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

 

Karta techniczna

Zaprawa wyrównująca-balkonowa

Gotowa zaprawa cementowa ogólnego przeznaczenia.

Opis produktu:
Mineralna, gotowa zaprawa cementowa ogólnego przeznaczenia w postaci suchej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe, wypełniacze i dodatki ulepszające.

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania tradycyjnych posadzek i podkładów posadzkowych w warstwie związanej lub pływającej grubości od 2 do 6 cm, pod obciążenia normalne, także w celu uzyskania równego podłoża pod okładziny ceramiczne itp.;
 • Do wypełniania lokalnych ubytków oraz napraw uszkodzeń w podłożach i posadzkach poziomych;
 • Jako tradycyjna cementowa zaprawa tynkarska i wyrównująca.

Właściwości:

 • Odporna na wpływy atmosferyczne, mrozoodporna, niepalna;
 • O dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa w nanoszeniu;
 • Tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

 

NOWOŚĆ !

 

Karta techniczna

PromaCret RM F

Gotowa zaprawa PCC / SPCC (cementowo-polimerowa) do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych.

Opis produktu:
Mineralna, gotowa, hydraulicznie wiążąca, 1-komponentowa zaprawa cementowo-żywiczna do zarabiania wodą, zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5 mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone
z mikrowłókien systetycznych.Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

 • Do wypełniania rys i ubytków („raków”) o głębokości do 5 mm, w ramach systemu naprawy betonu i żelbetu - PromaCret;
 • Do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego, wylewek oraz jastrychów cementowych;
 • Jako ostateczna, zatarta na gładko lub filcowana cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże pod farby.

Właściwości:

 • Odporna na wpływy atmosferyczne, cykle mrozowe, skurcz i odparzanie;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa w nanoszeniu;
 • O dużej wytrzymałości na odrywanie powierzchniowe oraz przyczepności do istniejącego betonu, zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych.

 

NOWOŚĆ !

 

Karta techniczna

PromaCret RM20

Gotowa zaprawa PCC I / SPCC (cementowo-polimerowa) do wypełniania ubytków5 ÷ 40 mm.

Opis produktu:
Mineralna, gotowa, hydraulicznie wiążąca, 1-komponentowa zaprawa cementowo-żywiczna do zarabiania wodą, zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2 mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone
z mikrowłókien syntetycznych.Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

 • Jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) w ramach systemu PromaCret, do naprawy ubytków w żelbecie, w przedziale grubości 5÷40 mm;
 • Jako zaprawa wyrównująca, pozioma lub spadkowa na powierzchni konstrukcji żelbetowych, wylewek betonowych oraz jastrychów cementowych;
 • Jako ostateczna, zatarta na gładko lub ostro cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże pod farby posadzkowe np. w pomieszczeniach gospodarczych.

Właściwości:

 • Odporna na wpływy atmosferyczne, cykle mrozowe, skurcz i odparzanie;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa w nanoszeniu;
 • O dużej przyczepności do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu, zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych poprzez warstwę sczepną z materiału PromaCret ZH/MK.

 

NOWOŚĆ !

 

Karta techniczna

PromaCret ZH/MK

Gotowa zaprawa PCC I (cementowo-żywiczna) o działaniu sczepnym i antykorozyjnym.
 

Opis produktu:
Mineralna, gotowa, 1-komponentowa zaprawa cementowo-żywiczna do zarabiania wodą, zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych oraz dodatki antykorozyjne i ulepszające. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

 • Jako antykorozyjna powłoka ochronna układana bezpośrednio na stali zbrojeniowej w ramach systemu naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych - PromaCret;
 • Jako warstwa sczepna pomiędzy istniejącym podłożem ze starego betonu, żelbetu i stali zbrojeniowej, a zaprawami naprawczymi systemu PromaCret do reprofilacji i wypełniania ubytków oraz innymi zaprawami cementowymi lub cementowo-polimerowymi;
 • Do polepszania przyczepności i kompensacji naprężeń pomiędzy istniejącymi podłożami konstrukcyjnymi z betonu
  i żelbetu, a układanymi na nich zespolonymi jastrychami cementowymi.

Właściwości:

 • Odporna na wpływy atmosferyczne, cykle mrozowe, skurcz i odparzanie;
 • O dużej przyczepności do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu, zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych;
 • Tworząca po stwardnieniu antykorozyjną powłokę ochronną stali zbrojeniowej;
 • O optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa w nanoszeniu.