Materiały podkładowe i gruntujące

Materiały podkładowe i gruntujące

Lateksowy podkład malarski

Wewnętrzna akrylowa farba podkładowa

PromaGrunt NANO

Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący

PromaGrunt K

Wodorozcieńczalny, skoncentrowany środek gruntujący do podłoży mineralnych

PromaGrunt

Wodorozcieńczalny środek gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych

PromaSol

Krzemianowy koncentrat gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych. Rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych stabilizowanych organicznie

PromaStyk

Szorstki podkład przyczepnościowy z dodatkiem kwarcu – na zwarte, gładkie podłoża

PromaPrim PLUS

Uniwersalny podkład tynkarski pod cienkowarstwowe wyprawy dekoracyjne