Dokumenty techniczne

Certyfikaty ZKP

 • certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji - System PROTERM S N - pobierz;
 • certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji - System PROTERM W N - pobierz;
   

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM W - pobierz;
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM W SIL - pobierz;
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM S - pobierz;
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM S CRYL - pobierz;
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM S SIL - pobierz;
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych PROTERM S SILON - pobierz;
   

 

Cenniki


Karty informacyjne

 

Maszyn do barwienia i mieszania farb oraz tynków:

 

Publikacje inne

 • Warunki techniczne wykonywania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych - pobierz

 

Produkty Proma

Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna 
 PromaFix pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaTerm pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaLit pobierz pobierz pobierz pobierz
         
Nazwa produktu
Karta techniczna
Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaSil pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaCryl pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaSilon pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaStone pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaSiSil pobierz pobierz pobierz  
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaSilcon pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaSilat pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaSilox pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaFas pobierz pobierz pobierz  
 PromaPerlix pobierz pobierz pobierz pobierz
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaTex pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaTop W pobierz pobierz pobierz pobierz
 Farba inwestycyjna pobierz pobierz pobierz  
 PromaLux pobierz pobierz pobierz  
 PromaL pobierz pobierz pobierz  
 PromaLak pobierz pobierz pobierz  
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaFliz Z pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaFliz E
pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaFliz ES
pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaFliz ESP pobierz pobierz pobierz pobierz
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaTynk LP pobierz pobierz pobierz  
 PromaTynk TM pobierz pobierz pobierz  
 Wylewka Balkonowa pobierz pobierz pobierz  
 PromaCret RM F pobierz pobierz pobierz  
 PromaCret RM20 pobierz pobierz pobierz  
 PromaCret ZH/MK pobierz pobierz pobierz  
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaPrim PLUS pobierz pobierz pobierz  
 PromaSol pobierz pobierz pobierz  
 PromaStyk pobierz pobierz pobierz  
 PromaGrunt pobierz pobierz pobierz  
 PromaGrunt K pobierz pobierz pobierz  
 PromaGrunt NANO pobierz pobierz pobierz  
 Akrylowy Podkład Malarski pobierz pobierz pobierz  
         
Nazwa produktu Karta techniczna Karta bezpieczeństwa Świadectwo PZH Ulotka informacyjna
 PromaFin pobierz pobierz pobierz  
         
 PromaPremix pobierz pobierz pobierz  
         
 PromaTox pobierz pobierz pobierz pobierz
         
 PromaHydroflex D1 pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaHydroflex D2 pobierz

pobierz składnik A

pobierz składnik B

pobierz pobierz
 PromaHydroflex F pobierz pobierz pobierz  
         
 PromaDekor pobierz pobierz pobierz pobierz
 PromaDekor FIX pobierz pobierz pobierz  
 PromaDekor BD pobierz pobierz pobierz