Materiały podkładowe i gruntujące

PromaSol

Krzemianowy koncentrat gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych. Rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych stabilizowanych organicznie

Przeznaczenie:

1. Do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych zawierających kruszywo kwarcowe. W szczególności do podłoży z betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej i in., zapraw cementowych i cementowo-wapiennych (w tym tynków) i innych materiałów porowatych; wewnątrz i na zewnątrz budynków, wymagających gruntowania w celu:

 • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału;
 • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża;
 • wzmocnienia wytrzymałości powierzchni podłoża;
 • usunięcia pylenia i osypywania się (kredowania, piaszczenia) powierzchni;
 • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Do rozcieńczania konsystencji farb i tynków silikatowych (np. Proma Silat i PromaSil).

Opis produktu:

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy koncentrat oparty na bazie wysokiej jakości krzemianowego szkła wodnego stabilizowanego dyspersją styrenowo-akrylową. Wnikający do wnętrza porów w materiałach, reagujący chemicznie z wypełniaczami kwarcowymi.

Właściwości:

 • Łatwy w nakładaniu;
 • Bardzo dobrze penetrujący;
 • Ekologiczny i wydajny.

Kolory:
transparentnie-biały.

Opakowanie:
1 i 5l
Zużycie:
Od ok. 0,10 l/m2 do ok. 0,30 l/m2
 • Sposób aplikacji:
  nastrysk
  pędzel
  wałek
 • Zastosowanie:
  wewnatrz i na zewnątrz
 • Właściwości i wymagania:
  chronić twarz i oczy
  zabezpieczyć okna
  wymieszać przed użyciem
  narzędzia myć wodą