Informacja o otrzymaniu dofinansowania ze środków POIR - Dotacja na kapitał obrotowy - Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0341/20-00

Informujemy, że nasza firma Zakład Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski, mieszczący się w Bełchatowie Nowy Świat 1, został beneficjentem dofinansowania na realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dotacja na Kapitał obrotowy - Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0341/20-00

Dziękujemy !!!