mimo zimy - nie śpimy...

badamy dalej.

Proma®Hydroflex D1 i D2.

Mimo zimy, nie śpimy ,
badamy, testujemy, sprawdzamy i znów badamy....

Stanowisko laboratoryjne do badania odporności hydroizolacji na przenikanie wody pod ciśnieniem.

Podnieśliśmy poprzeczkę dla naszych hydroizolacji Proma®Hydroflex D1 i D2.

Jak obiecywaliśmy - przeprowadziliśmy badania dla zakresu 50m słupa wody !!!

Przecieków brak ! Pełny sukces !

Zapraszamy do kontaktu z handlowcami.

.